POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

ICIEPLO.PL

PLATFORMA CIEPŁA SP. Z O.O. SP. K.

I.   DANE OSOBOWE

 

 1. Dane osobowe użytkowników Sklepu (dalej łącznie zwani: Użytkownikami) przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka Platforma Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Zgoda 14/2, 60-128 Poznań, NIP 782-259-33-14, REGON:362804689, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS 0000581679, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, numer telefonu +48 503 321 037, adres e-mail: sklep@icieplo.pl.

 

 1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez użytkownika Internetu danych osobowych.

 

 1. Korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną lub dokonywanie Zamówień w Sklepie może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkowników danych osobowych. Niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z usług lub złożenia Zamówienia w Sklepie.

 

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów rejestracji w Sklepie lub dokonania Zamówienia wymagane jest podanie przez Użytkownika przynajmniej następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer NIP (w przypadku Przedsiębiorców), adres skrzynki poczty elektronicznej oraz numer telefonu a w razie dokonywania płatności również wszelkie dane niezbędne do realizacji płatności.

 

 1. Użytkownikom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie danych osobowych.

 

 1. Dane Użytkowników będą przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych w celu prawidłowej realizacji zadań Sklepu, w tym celu realizacji Zamówień.

 

 1. W przypadku rozwiązania przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży, dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).

 

II.   DANE ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDANIEM ZAWARTOŚCI SKLEPU

 

 1. Spółka wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

 1. Sklep wykorzystuje pliki "cookies". Cookies stanowią niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym odbiorcy treści Sklepu, które są odczytywane przy łączeniu się ze Sklepem z tego urządzenia końcowego.

 

 1. W ramach Sklepu pliki cookies mogą być wykorzystywane do następujących celów :
  • utrzymanie i zapisanie sesji Użytkownika;
  • ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z serwisem Sklepu;
  • zapisanie informacji niezbędnych do poprawnego działania Sklepu;
  • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
  • dopasowanie zawartości produktów do preferencji Użytkowników;
  • przywrócenie sesji Użytkownika;
  • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w Sklepie;
  • monitorowanie ruchu na stronach Sklepu;
  • zbieranie anonimowych statystyk, w celu poznania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Sklepu;
  • weryfikacja częstotliwości wyświetlania się danej treści Użytkownikom;
  • weryfikacja częstotliwości wyboru danej treści lub usługi przez Użytkowników;
  • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
  • integracja z portalami społecznościowymi.

 

Użytkownik może zarządzać polityką cookies poprzez odpowiednią modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zastrzega się jednak, że określone funkcje Sklepu, a nawet cały Sklep lub określone usługi, mogą nie działać prawidłowo w razie odrzucenia plików cookies.

 

III.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Pojęciom pisanym wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności, a nie zdefiniowanym odrębnie w niniejszym dokumencie, przydaje się znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Sklepu internetowego.

 

 1. Administrator danych osobowych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu oraz jego usług.  

POGODA
www.swiatpogody.pl