Postępowanie reklamacyjne

  1. Podstawą rozpatrzenia jest wypełnienie i przesłanie Formularza Reklamacyjnego.
  2. Na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego i Formularza Reklamacyjnego sprzedawca rozpatrzy reklamację klienta w terminie 14 dni roboczych od nadesłania zgłoszenia.
  3. W drodze postępowania reklamacyjnego klient ma prawo do wymiany towaru lub do zwrotu kosztów zakupionego produktu.
  4. Na wymianę towaru lub zwrot pieniędzy sprzedawca ma 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji z wynikiem pozytywnym.
  5. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu możesz zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Skorzystaj z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

POGODA
www.swiatpogody.pl